top of page

อัญมณีมงคลสีน้ำผึ้ง (yellow natural gemstone)


วันนี้แอดมินฟร้อนเทล (Front Tale) มีความรู้และความเชื่อของอัญมณีที่ขึ้นชื่อว่าเป็น "อัญมณีมงคลสีน้ำผึ้ง (yellow natural gemstone)" มาฝากกันครับ


แก้ววิฑูรย์สีน้ำผึ้ง ลักษณะทั่วไปจะมีสีเหลืองขุ่น แต่จะไม่ออกสีเหลืองมากนัก สามารถเปรียบเทียบสีได้จากสีของน้ำผึ้งได้ โดยทั่วไปแล้วจะมีน้อยมากที่จะพบสีเหลืองใสจริงๆ


มีสีเหลืองอมส้ม อาจจะมีสีเดียวทั้งเม็ด หรืออาจจะมีลายเป็นริ้ว หรือเป็นวงๆ คล้ายกับแก้วตาเสือ ซึ่งเป็นลักษณะที่หายากมากในแก้วชนิดนี้


ภายในเม็ดเดียวกันอาจจะมีสีอื่นๆร่วมด้วย เช่น สีขาว สีดำ สีเหลือง หากนำแก้วชนิดนี้มอบเป็นของขวัญให้กับผู้อื่น โดยทำเป็นหัวแหวนหรือจี้ เครื่องประดับต่างๆ จะทำให้เกิดโชคลาภแบบทวีคูณได้อีกด้วย


กล่าวกันว่า "ผู้ใดได้ครอบครองแก้ววิฑูรสีน้ำผึ้ง จะทำให้เกิดลาภทวีคูณ เกิดความชุ่มเย็น มีชื่อเสียงและอำนาจ การติดต่อค้าขายจะสำเร็จดังปรารถนา และยังทำให้แคล้วคลาดอีกประการหนึ่ง"


ตามตำรากล่าวไว้ 15 อย่าง ดังนี้


 1. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะคล้ายหยดน้ำ ชื่อ"วิฑูรย์น้ำหาย"ควรค่า 1 พันเงิน

 2. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะคล้ายหยดน้ำฝนย้อยชายคา ชื่อ"วิฑูรย์น้ำค้าง"ควรค่า 1 พันเงิน

 3. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะคล้ายน้ำผึ้ง ชื่อ"วิฑูรย์น้ำผึ้ง"ควรค่าแสนทองคำ

 4. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดมีลักษณะใสขาวคล้ายประกายพฤษ์ ชื่อ"วิฑูรย์ประกาย"ควรค่าแสนทองคำ

 5. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะคล้ายน้ำตาล ชื่อ"วิฑูรย์น้ำตาล"ควรค่า 4 พันทองคำ

 6. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะคล้ายดอกทาระบุด(ไม่ทราบความหมาย)ควรค่า 1 พันทองคำ

 7. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะคล้ายหมากเป้งป่า ควรค่า 1 พันทองคำ

 8. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะคล้ายพุทธวงษ์ ควรค่า 5 พันเงิน

 9. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะคล้ายดอกคำ มีขนซ้อนขึ้น ชื่อ "วิฑูรย์ฝนแสนห่า" ควรค่า 4 พันเงิน

 10. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะคล้ายขนทราย(กวาง) ชื่อ "วิฑูรย์ขนทราย" ควรค่า 5 พันเงิน

 11. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะเขียวก็ดี เหลืองก็ดี ขึ้นสนกันอยู่ภายในแก้ว ชื่อ "วิฑูรย์ขนบ้ง"(ขนบุ้ง)

12. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะดั่งได้ปอกในมีลักษณะคล้ายประภาชมชื่น มีเงาป้านกลางดั่งเมฆขึ้นในอากาศ มีลักษณะดั่งไข่นกจัน (นกชนิดหนึ่ง สีคล้ำ ขนาดนกเอี้ยง หากินเวลากลางคืน) มีผิวชุ่มดั่งน้ำค้างจับอยู่นั้น ชื่อ "วิฑูรย์เทศไข่ฟ้า"ควรค่านับมิได้

13. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะคล้ายน้ำค้างปลายยอดหญ้าและใบไม้ ชื่อ"วิฑูรย์น้ำค้าง"ควรค่าแสนทองคำ

14. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะคล้ายน้ำไหลอยู่ในแก้วนั้นและมีลักษณะคล้ายเหนี่ยงงำรัง (แมลงปีกแข็งสีดำ) ชื่อ "วิฑูรย์เทศฟองสมุทร"ควรค่า 1 พันทองคำ

15. แก้ววิฑูรย์ ลูกใดลักษณะคล้ายน้ำผึ้ง มีไหมแสดแดง แสดเหลือง ผ่านกลางคล้ายน้ำไหล ชื่อ "มธุปทัมก่าน" ควรค่าแสนคำ แล อ้างอิง: www.sri.cmu.acth/maeyinglannaดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page